User Tools

Site Tools


30-21516-mariagodinez-la-gi

Mariagodinez
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21516
Tên thay thế 1998 KS51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0665013
Viễn điểm quỹ đạo 3.0222759
Độ lệch tâm 0.1878201
Chu kỳ quỹ đạo 1482.4279782
Độ bất thường trung bình 110.38424
Độ nghiêng quỹ đạo 10.95581
Kinh độ của điểm nút lên 178.62736
Acgumen của cận điểm 139.00122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

21516 Mariagodinez (1998 KS51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21516 Mariagodinez
30-21516-mariagodinez-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)