User Tools

Site Tools


30-21515-gavini-la-gi

Gavini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21515
Tên thay thế 1998 KR50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2880574
Viễn điểm quỹ đạo 3.1114084
Độ lệch tâm 0.1524875
Chu kỳ quỹ đạo 1620.2409865
Độ bất thường trung bình 55.43441
Độ nghiêng quỹ đạo 15.53386
Kinh độ của điểm nút lên 105.67053
Acgumen của cận điểm 178.00724
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21515 Gavini (1998 KR50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21515 Gavini
30-21515-gavini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)