User Tools

Site Tools


30-21514-gamalski-la-gi

Gamalski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21514
Tên thay thế 1998 KS48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0580496
Viễn điểm quỹ đạo 3.2190656
Độ lệch tâm 0.2200096
Chu kỳ quỹ đạo 1565.4828427
Độ bất thường trung bình 78.63521
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81661
Kinh độ của điểm nút lên 115.58016
Acgumen của cận điểm 196.80023
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

21514 Gamalski (1998 KS48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21514 Gamalski
30-21514-gamalski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)