User Tools

Site Tools


30--i-u-h-a-kh-ng-kh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

30--i-u-h-a-kh-ng-kh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​2008-07-11_Air_conditioners_at_UNC-CH.jpg/​220px-2008-07-11_Air_conditioners_at_UNC-CH.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​2008-07-11_Air_conditioners_at_UNC-CH.jpg/​330px-2008-07-11_Air_conditioners_at_UNC-CH.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​2008-07-11_Air_conditioners_at_UNC-CH.jpg/​440px-2008-07-11_Air_conditioners_at_UNC-CH.jpg 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2592"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Thiết bị điều hòa bên ngoài một chung cư.</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Panasonic_aircon_CW-A56S2.jpg/​220px-Panasonic_aircon_CW-A56S2.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Panasonic_aircon_CW-A56S2.jpg/​330px-Panasonic_aircon_CW-A56S2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​18/​Panasonic_aircon_CW-A56S2.jpg/​440px-Panasonic_aircon_CW-A56S2.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Điều hòa trong phòng</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Điều hòa không khí</​b>​ hay <​b>​điều hòa nhiệt độ</​b>​ là quá trình duy trì không khí trong phòng ổn định về nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch, và thay đổi thành phần không khí và áp suất không khí.
 +</​p><​p>​Điều hòa không khí cưỡng bức thông qua thiết bị làm lạnh hoặc làm nóng, quạt gió, phun ẩm, hút ẩm làm khô, tạo khí ôxi, ion âm,...
 +</​p><​p>​Thường thiết bị điều hòa không khí chủ yếu phục vụ cho con người là chính, nhưng ngày nay thiết bị được sử dụng rộng rãi hơn như cho động vật, thực vật, máy móc, trang thiết bị y tế, thuốc men dược phẩm,...
 +</p>
 +<​h2><​span id="​.C4.90.E1.BB.91i_v.E1.BB.9Bi_.C4.91i.E1.BB.81u_h.C3.B2a_l.C3.A0m_l.E1.BA.A1nh_kh.C3.B4ng_kh.C3.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đối_với_điều_hòa_làm_lạnh_không_khí">​Đối với điều hòa làm lạnh không khí</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Hệ thống làm lạnh không khí gồm có một máy nén khí bơm gas áp suất cao đến dàn nóng (outdoor), tại đây khí gas sẽ tỏa nhiệt với môi trường ngoài nhờ quạt gió (gia dụng) hay nước (công nghiệp), hoặc bình ngưng.
 +</​p><​p>​Sự giảm nhiệt này làm khí hóa lỏng và chảy về van tiết lưu (van này có tác dụng tạo chênh lệch áp suất cần thiết cho hệ thống)phun vào dàn lạnh (indoor) tại đây, dưới áp suất thấp gas lỏng sẽ bay hơi và thu nhiệt môi trường cần làm lạnh sau đó được máy nén hút về để bơm tiếp một chu trình mới.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1ch_t.C3.ADnh_c.C3.B4ng_su.E1.BA.A5t_.C4.91i.E1.BB.87n_c.E1.BB.A7a_.C4.91i.E1.BB.81u_h.C3.B2a"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cách_tính_công_suất_điện_của_điều_hòa">​Cách tính công suất điện của điều hòa</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Thông số của điều hòa thường được ghi là BTU (Đơn vị nhiệt Anh - British Thermal Unit). Từ thông số BTU nhân với giá trị 0,0002929 sẽ ra công suất lạnh của điều hòa. Khi hoạt động, điều hòa không làm việc liên tục. Khi cung cấp đủ năng lượng để làm giảm nhiệt độ phòng tới mức nhất định nó sẽ ngừng làm lạnh. Nên để tính ra công suất điện của điều hòa thì tùy vào loại máy công nghiệp hay gia dụng thì sẽ lấy công suất lạnh chia cho ~3,2 hoặc ~2,8.
 +Vị dụ, điều hòa gia dụng có thông số 9.000BTU thì công suất lạnh sẽ là 9000 x 0,0002929 = 2,63764 KW suy ra công suất điện: 2,63764 KW / 2,8 = 0,942 KW.
 +</​p><​p>​Máy làm mát này là kết quả của Matthew Edward Kramer phát minh.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181021125615
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.123 seconds
 +Preprocessor visited node count: 257/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10150/​2097152 bytes
 +Template argument size: 393/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 917 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​84.787 ​     1 -total
 + ​66.88% ​  ​56.703 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​35.00% ​  ​29.679 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.22% ​  ​13.749 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.37% ​  ​12.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​13.51% ​  ​11.451 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​11.28% ​   9.568      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  8.45%    7.162      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.12%    6.034      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  3.04%    2.579      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​56789-0!canonical and timestamp 20181021125615 and revision id 42156284
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
30--i-u-h-a-kh-ng-kh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)