User Tools

Site Tools


0031-shiki-3-hmg-la-gi

Shiki 3 (三年式重機関銃, さんねんしききかんじゅう, San-nen-shiki juu-kikanjuu) còn được biết với cái tên Taishō 14, là loại súng máy hạng nặng có hệ thống làm mát bằng không khí có thiết kế dựa theo khẩu Hotchkiss M1914. Dù vậy khẩu Hotchkiss M1914 sử dụng loại đạn 8 mm Shiki 3 thì sử dụng loại đạn 6,5x50mm Arisaka.

Loại súng này có thể sử dụng dây đạn để nạp đạn. Nó có thể được gắn trên bệ chống ba chân, có sử dụng như một loại súng phòng không khi được gắn trên bệ phòng không cùng với vòng nhắm kim loại phục vụ riêng cho việc bắn máy bay.

  • Illustrated Directory of 20th Century Guns, David Miller
0031-shiki-3-hmg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)